Αστική Δενδροφύτευση στην Κομοτηνή

3 Οκτωβρίου 2014 Spartakos 0

Κατωτέρω έχουμε κάποια θαυμαστά παραδείγματα δενδροφύτευσης στον αστικό ιστό της Κομοτηνής, όπως μας τα επεσήμαναν συμπολίτες μας. Στο τέλος βάζουμε κι ένα αντιπαράδειγμα από τους […]