Οι προτάσεις μας

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η εφαρμογή του περίφημου Μνημονίου, το οποίο ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιείται (προς το χειρότερο) έχει δημιουργήσει εκρηκτικές κοινωνικές διαστάσεις, έχοντας επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα. Με την αντιμεταρρύθμιση του Καλλικράτη (αποκέντρωση κρατικής μέριμνας για υγεία και παιδεία, χωρίς όμως την παροχή ανάλογων πόρων), η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήδη έχει βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο με τρομακτικά κοινωνικά προβλήματα και ταυτόχρονα χωρίς δυνατότητα να αντεπεξέλθει, καθώς δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις εργαζομένων σε κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και σταματούν ή περιορίζονται ορισμένα προγράμματα (π.χ η «Βοήθεια στο σπίτι»).

Στη δεδομένη αυτή κατάσταση ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, η παράταξη πολιτών για τον Δήμο Κομοτηνής, θεωρεί ότι η αργή γραφειοκρατία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, αποψιλωμένη από προσωπικό και πόρους δεν μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα.  Θεωρούμε, λοιπόν, ότι:

 • Προκειμένου να διαμορφωθούν και να αποφασιστούν οι κατάλληλες δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι αναγκαίο να υπάρξει σαφής εικόνα για τη φύση και την έκταση των προβλημάτων και να καταγραφούν όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη κοινωνικής στήριξης (ΑμεΑ, παλιννοστούντες, μακροχρόνια άνεργοι, θύματα trafficking και ενδοοικογενειακής βίας, άστεγοι, Ρομά, χρήστες ή πρώην χρήστες ουσιών, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, άτομα σε κατάσταση φτώχειας μονογονεϊκές οικογένειες, αβοήθητοι ηλικιωμένοι). Στην καταγραφή ενεργό ρόλο θα διαδραματίσουν όλες οι εθελοντικές ομάδες της πόλης, μη κερδοσκοπικές εταιρείες σε συντονισμό με τις υπηρεσίες και υποδομές του Δήμου.
 • Ενεργοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως είναι η «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» με στόχο την κοινωνική προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
 • Υποστήριξη και εθελοντική στελέχωση προγραμμάτων από πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πολλές κατηγορίες μειονεκτούντων πολιτών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή κοινωνική τους ενσωμάτωση.
 • Διασύνδεση και συντονισμός δημοτικών υπηρεσιών και Εθελοντικών Ομάδων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την παροχή νομικής βοήθειας, επαγγελματικής κατάρτισης, στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και αιμοδοσίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα που έχουν ανάγκη τη βοήθεια αυτή. Αρκετά μέλη του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ είναι δραστήρια μέλη τέτοιων Ομάδων και μπορούν να συμβάλουν στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να πετύχουμε την κοινωνική ανακούφιση των ευπαθών ομάδων.
 • Πολύ σημαντικός μπορεί να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, η οποία λειτουργεί ήδη φιλόπτωχα ταμεία,  γηροκομεία, κατασκηνώσεις, συσσίτια, τράπεζες αίματος, διοργανώνει επισκέψεις σε νοσοκομεία και φυλακές. Η δράση της πρέπει να ενισχυθεί από τις Δημοτικές Αρχές και να συνδεθεί με ανάλογες δράσεις κοινωνικών φορέων, έτσι ώστε να υπάρξει στοχευμένη βοήθεια με εκτεταμένο κοινωνικό παντοπωλείο, ανακύκλωση ρούχων, παροχή υπηρεσιών, ιατρικής φροντίδας.
 • Μείωση δημοτικών τελών και τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για πολύτεκνους και ευπαθείς ομάδες.
 • Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο θα διαχειρίζεται διαπαραταξιακή επιτροπή και οι πρώτοι πόροι θα προέρχονται από τα χρηματοδοτούμενα από τα κρατικά ταμεία κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 • Συνεργασία με όμορους δήμους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη λαθρομετανάστευση , από πρόσφυγες που αιτούνται πολιτικό άσυλο κ.τ.λ.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

 1. Εκσυγχρονισμός της διοικητικής δομής, περιγράμματα θέσεων εργασίας, επανακαθορισμός στόχων και δεικτών.
 2. Ανακατανομή αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια και στους συμμετοχικούς θεσμούς, έτσι ώστε να υπάρξει πραγματικά λαϊκή συμμετοχή και συνέργεια. Αναβάθμιση των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, ώστε οι υπηρεσίες του δήμου, να έρθουν πιο κοντά στον πολίτη, αλλά και να διευκολυνθεί η άμεση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, στη διοίκηση του δήμου. Υποβολή σχετικής πρότασης, για την τροποποίηση του σχετικού, νομικού πλαισίου, με σκοπό να δίνεται πλέον η δυνατότητα προώθησης και έκφρασης της πραγματικής λαϊκής βούλησης, η οποία θα ξεκινά από τον απλό δημότη.
 3. Δραστηριοποίηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και ενεργή συμμετοχή αυτής, στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.
 4. Συμμετοχική κατάρτιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, που θα ξεκινάει τις λαϊκές συνελεύσεις των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και αφού καταγραφούν και τεκμηριωθούν οι τοπικές ανάγκες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου, θα ακολουθεί η κατάθεση αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 5. Τοπικά δημοψηφίσματα, ως έκφραση της γνώμης της κοινωνίας των πολιτών, σε καίρια και σημαντικά προβλήματα. Υποβολή σχετικής πρότασης, για την τροποποίηση του σχετικού, νομικού πλαισίου, με σκοπό να δίνεται πλέον η δυνατότητα προώθησης και έκφρασης της πραγματικής λαϊκής βούλησης, η οποία θα ξεκινά από τον απλό δημότη.
 6. Ηλεκτρονική καταγραφή και ψηφιοποίηση: α) της δημοτικής, ακίνητης, περιουσίας. Έναρξη της διαδικασίας νομιμοποίησης τυχόν αυθαιρέτων κτισμάτων, β) των ορίων του Δήμου, των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αυτού.
 7. Ηλεκτρονική απογραφή και καταγραφή του συνόλου των μονίμων υλικών, του Δήμου, με την εφαρμογή αντίστοιχου λογισμικού.
 8. Αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων και κτιριακών δομών, προς όφελος του πολίτη. Έκδοση σχετικού Σχεδίου Διαχείρισης και Αξιοποί¬ησης της περιουσίας του Δήμου.
 9. Διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης της χρονομίσθωσης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε οχήματα. Διαχείριση του συνόλου των δημοτικών οχημάτων, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος gprs – λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων, ενδοεπικοινωνία οχημάτων.

 

ΠΟΛΙΤΗΣ – ΔΗΜΟΤΗΣ

 1. Υπηρεσίες σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προς τον πολίτη: GIS, ηλεκτρονική πολεοδομία, ηλεκτρονική διαχείριση ακίνητης περιουσίας, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης. Δημιουργία Διαδικτυακής πύλης του Δήμου, με πλήρεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προς τους δημότες, αλλά και περιεχόμενο, για τους επισκέπτες. Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής προτάσεων και παράπονων δημοτών (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 2. Επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής των δημοτικών επιβαρύνσεων και διερεύνηση δυνατοτήτων, για την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών.
 3. Στήριξη των ασθενών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, άνεργοι, κ.λπ.), με ενίσχυση των αντίστοιχων δομών (ΚΑΠΗ, ΑΜΕΑ, παιδικών σταθμών, κ.λπ.).
 4. Δημοσιοποίηση, τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε οικονομικό έτος, των αναλυτικών, οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, όλων των δημοτικών δομών και επιχειρήσεων, σε μορφή κατανοητή για τον απλό δημότη.
 5. Παροχή, σε κάθε δημοτικό κτίριο, δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο. Εγκατάσταση κεραιών, για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου. Προώθηση προγράμματος διαμοιρασμού, συγκεκριμένου εύρους, ταχύτητας, των οικιακών συνδέσεων των πολιτών, στους γείτονες τους και περαστικούς (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 6. Παρακολούθηση και ενημέρωση των δημοτών, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για αναπτυξιακά προγράμματα, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 7. Άμεση λειτουργία των δημοτικών τουαλετών. Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία λειτουργίας, λόγω έλλειψης προσωπικού, θα διερευνηθεί η δυνατότητα προμήθειας και εγκατάστασης αυτόματα καθαριζόμενων κλωβών (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 8. Κατασκευή κατάλληλων υποδομών, για την προστασία, από τα καιρικά φαινόμενα, των πολιτών, που περιμένουν την αστική συγκοινωνία (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ). Βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των οδών, τόσο εντός της πόλης και των οικισμών, όσο και του αγροτικού δικτύου.

 

ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 1. Δημιουργία τμήματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού και λειτουργίας στο Δήμο της Κομοτηνής, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός,
  β. Διαχείριση της στάθμευσης,
  γ. Μελέτη και επίβλεψη κυκλοφοριακών έργων.
  Ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών του ΔΠΘ με τους συλλόγους Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών Ροδόπης, του περιφερειακού τμήματος Θράκης του Τ.Ε.Ε., καθώς και στελέχωση του Δήμου, με εξειδικευμένο προσωπικό Συγκοινωνιολόγων.
  Το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού και λειτουργίας, θα λειτουργεί και ως Παρατηρητήριο Αστικών Μεταφορών. Θα καταγράφει και θα αναλύει σε τακτική βάση την απόδοση των συγκοινωνιακών υποσυστημάτων, με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, όπως φόρτοι, σύνθεση κυκλοφορίας, μέση ταχύτητα και πληρότητα ΙΧ, ταξί και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δείκτη ιδιοκτησίας ΙΧ, βαθμός ικανοποίησης επιβατών, βαθμός χρήσης ποδηλατοδρόμου, πληρότητα χώρων στάθμευσης, αριθμός παραβάσεων ανά κατηγορία και αντίστοιχα έσοδα.
 2. Άσκηση πίεσης στο αρμόδιο Υπουργείο, για τη στελέχωση της Τροχαίας, με επαρκές προσωπικό (1 αστυνομικός ανά 100 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης), το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο της στάθμευσης και με την διαχείριση κυκλοφορίας.
 3. Σύνταξη Γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τον γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και επικαιροποίησή της, ανά 10 χρόνια.
 4. Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης, ανά 10 χρόνια και ενδιάμεση επικαιροποίησή της, ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Στη συνέχεια καταθέτουμε ενδεικτικά, ορισμένα μέτρα άμεσης εφαρμογής, που ακολουθούν τις μελέτες και είναι δυνατό να υλοποιηθούν με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος:

Προγραμματισμός και δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης, με την διαδικασία των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σε κοινόχρηστους χώρους (αυλές σχολείων, πλατείες, κ.λπ.) – Αξιοποίηση υπόγειων χώρων των οικοδομών, που έχουν δοθεί σε άλλες χρήσεις.

Κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Ο.Τ. 164 και σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, επί της οδού Βύρωνος (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).

Μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε άλλο χώρο και δημιουργία χώρου στάθμευσης στο χώρο που στεγάζεται σήμερα (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).

Αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ: τριώροφο παρκινγκ, στο χώρο του δημοτικού παρκινγκ, στην Περιφέρεια).

Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας και εφαρμογή εσοχών στάσεων, για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μετά από διαβούλευση και εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Συστηματική αστυνόμευση, για την αποτελεσματική εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μέτρων.

Καταγραφή συμπλήρωση και διόρθωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Προσαρμογή, βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμός της σηματοδότησης.

Αστυνόμευση του ωραρίου τροφοδοσίας.

Καθορισμός διαμπερών κινήσεων και κυρίως βαρέων οχημάτων με χρήση κατάλληλων διατάξεων και μέτρων για την καθοδήγηση των οχημάτων στις επιθυμητές διαδρομές.

Απαγόρευση της εισόδου, στο κέντρο της πόλης (καθορισμός δακτυλίου) μεγάλων φορτηγών (καθορισμός μήκους ή ωφ. βάρους). Στα τουριστικά λεωφορεία θα δίνεται το προνόμιο της στάθμευσης, κοντά στο κέντρο, αλλά όχι το δικαίωμα διέλευσης από το κέντρο, όπως το κατ΄ επίφαση τουριστικό ΜΕΤΡΟ, το οποίο σταματάει στην πλατεία, δημιουργώντας τριτοκοσμική εικόνα.

 1. Εκλογίκευση της χρήσης του ΙΧ οχήματος: 1. Ανάπτυξη πυκνού συστήματος Δημόσιας Συγκοινωνίας 2. Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων και σύνδεση με περιοχές εκτός κέντρου (Αγία Βαρβάρα, Νοσοκομείο, Ρέμβη, Πανεπιστημιούπολη) και τους κοντινούς οικισμούς (Ροδίτη, Κόσμιο, Καρυδιά, Υφαντές) 3. Πρόβλεψη περιμετρικών οδικών αξόνων (περιφερειακές οδούς). Δημιουργία οδών σύνδεσης, με τα περιμετρικά χωριά του Δήμου (Κόσμιο, Καρυδιά, Υφανταί, Μεσοχώρι, Ροδίτης, Πανεπιστημιούπολη, άλσος Νυμφαίας). Δρόμοι με άσφαλτο, χαλίκι ή τσιμέντο διατομής μέχρι 2.0 m, οι οποίοι θα εξυπηρετούν πεζούς, ποδηλάτες κ΄ ΑΜΕΑ. Έτσι μπορεί να μειωθεί σε κάποιο ποσοστό η αυτοκίνηση στην πόλη.
 2. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εθελοντικού σώματος δημοτών, που θα αναλάβουν, εν μέρει, το ρόλο της καταργηθείσας, δημοτικής αστυνομίας, με εποπτική ευθύνη στο κυκλοφοριακό και στη στάθμευση.
 3. Βελτίωση των υπαρχόντων και δημιουργία και νέων υποδομών, για την ελεύθερη πρόσβαση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, στις υπηρεσίες του Δήμου, στους δρόμους, αλλά και στις παραλίες, με ειδικές ράμπες (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
  Τα περισσότερα μέτρα αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, εξ αντικειμένου, δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται εφαρμογή ολοκληρωμένης και σύγχρονης επικοινωνιακής στρατηγικής, για τη διαρκή ενημέρωση της αναγκαιότητας των μέτρων, συνεργασία ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες (ουσιαστική), συναινετικές τελικές αποφάσεις (στο πλαίσιο του δυνατού), για την αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων και επαρκής, προγενέστερη, ενημέρωση των πολιτών, για τις επικείμενες, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

 1. Διευθέτηση εκκρεμοτήτων και προώθηση πολεοδομήσεων και νέων οικιστικών επεκτάσεων, όπως καθορίζονται από το Ρυθμιστικό και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, ώστε να καλύπτονται οι οικιστικές ανάγκες, να διαφυλάσσεται και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να αμβλύνονται οι πιέσεις και οι στρεβλώσεις στο σύστημα.
 2. Αναπλάσεις κτιρίων, με συντήρηση και αξιοποίηση διατηρητέων μνημείων και παραδοσιακών κατασκευών, με ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 3. Ακριβής προκαθορισμός των υπαίθριων, δημόσιων, κοινόχρηστων χώρων, που εκμισθώνονται, όπως οι χώροι, για την εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων, θέτοντας ως απαράβατο όρο, τη διασφάλιση της άνετης και ασφαλούς πρόσβασης και της κίνησης των πεζών, των ΑΜΕΑ, των ειδικών οχημάτων (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, κ.λπ.).
 4. Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο, θα καθορισθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (αισθητικές), που θα αφορούν τις επιγραφές των καταστημάτων.
 5. Χωροθέτηση νέων, σύγχρονων κοιμητηρίων.

 

ΝΕΡΟ

 1. Αξιοποίηση όμβριων υδάτων, για την διαχείριση του αστικού πρασίνου (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 2. Ανάπλαση και υδραυλική οριοθέτηση ρεμάτων (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 3. Ολοκλήρωση των συστημάτων αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών, τόσο στους οικισμούς, που επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία, όσο και στους οικισμούς, που επιβαρύνουν ευαίσθητα, υδατικά συστήματα (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 4. Εγκατάσταση δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των υδάτινων απορροών και ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού, με παράλληλη, τακτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και ενημέρωση των δημοτών (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 5. Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης, για τη μείωση των απωλειών και άμεση επίλυση προβλημάτων ποιότητας νερού, σε οικισμούς με διαπιστωμένο πρόβλημα, π.χ. Αγ. Θεόδωροι (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 6. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάπτυξη συλλογικών αρδευτικών συστημάτων, για μείωση του κόστους καλλιέργειας και εξοικονόμηση υδατικών πόρων (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 7. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημιουργία μικροταμιευτήρων κ΄ μικροφραγμάτων, για την καλύτερη διαχείριση των χειμερινών υδάτων και την αξιοποίηση αυτών, για άρδευση και ενίσχυση των υδροφόρων οριζόντων (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 8. Επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής, στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ, όπως πρόταση μείωσης του πάγιου τέλους, των τελών για ευπαθείς ομάδες κ.λπ.

 

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 1. Άμεση ηλεκτρονική καταγραφή με σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.), των λειτουργούντων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, καθώς και των εκτάσεων, που διαχειρίζονται ως βοσκότοποι (ιδιόκτητοι και παραχωρηθέντες προς διαχείριση) και μισθώνονται σε ετήσια βάση. Σχεδιασμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την υλοποίηση έργων διευκόλυνσης των κτηνοτρόφων (οδικό δίκτυο, νερό, ποτίστρες, χώροι αποθήκευσης τροφών, κ.λπ.).
 2. Υποβολή στοχευμένων αιτημάτων, για τη δωρεάν, κατά χρήση, παραχώρηση ακινήτων του Υπ. Αγρ. Αν. κ΄ Τροφίμων, στο Δήμο: α) για κοινωφελείς σκοπούς και β) εκτάσεων, έως 70 στρέμματα, για τη δημιουργία λαχανόκηπων, εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει ακίνητα για το σκοπό αυτόν.
 3. Δημιουργία, από το Δήμο, μικρών, συνεργατικών, κτηνοτροφικών μονάδων, στα χωριά και τους οικισμούς. Με πρωτοβουλία του Δήμου, να γίνεται ο συντονισμός και η αδειοδότηση των σχετικών εγκαταστάσεων, για μονάδες μικρής κλίμακας, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα επιπλέον εισόδημα στους κατοίκους των χωριών. Με τον ίδιο μηχανισμό, να προωθείται η συνεργασία των μικροκτηνοτρόφων, σε συνεταιρισμούς δικής τους διεύθυνσης, με σκοπό την ελαφριά, πρώτη μεταποίηση και προώθηση των προϊόντων, στην μητρόπολη – Κομοτηνή.
 4. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας μικρών «κτηνοτροφικών πάρκων», για κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές του Δήμου.
 5. Εκπόνηση μελετών και ενίσχυση δράσεων, μέσω οργανωμένης χωροθέτησης, μετεγκατάστασης και εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για κάθε οικισμό.
 6. Επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής των τελών δικαιώματος βοσκής, προς όφελος των δημοτών – κτηνοτρόφων.
 7. Επισκευή των υπαρχουσών δεξαμενών και ποτίστρων και κατασκευή ή/και τοποθέτηση νέων.
 8. Εκπόνηση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, μελέτης διαχείρισης βοσκής, με εκτίμηση δυνατοτήτων και αναγκών.
 9. Λαχανόκηποι – Λαϊκές αγορές. Βελτίωση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (οργάνωση, καθαριότητα, έλεγχοι, κ.λπ.), αλλά και λειτουργία, σε άλλο χώρο, λαϊκής αγοράς, με αποκλειστικά ντόπιους παραγωγούς. Δημιουργία λαχαναγοράς, περιφερειακής εμβέλειας, με υποδομές τυποποίησης, συντήρησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, συνοδευόμενη από δημοπρατήριο, για την διασφάλιση της ανταγωνιστικής διαμόρφωσης των τιμών, για την προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών και την δημιουργία εισοδημάτων για τις αγροτικές οικογένειες (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 10. Δημιουργία δομών προώθησης τοπικών προϊόντων, καθώς και ανάπτυξη και προώθηση συστημάτων τυποποίησης και αύξησης της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
 11. Ενίσχυση και προώθηση, κάθε νέας προσπάθειας, δημιουργίας συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας, αγροτικών προϊόντων, με σκοπό να γίνουν ανταγωνιστικά.
  12. Προώθηση δράσεων σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής, με την τουριστική ανάπτυξη, για την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας. Προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων.
 12. Διενέργεια πρακτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων, για την εκπαίδευση των δημοτών, σε δράσεις του πρωτογενούς τομέα.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, στη λειτουργία των πόλεων (π.χ. στο δημοτικό φωτισμό, στα δημοτικά και δημόσια κτίρια). Σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων, με λαμπτήρες μειωμένης κατανάλωσης.
 2. Υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής πιστοποίησης και αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων (μονώσεις, ηλιακά συστήματα, βιοκλιματικός – ενεργειακός σχεδιασμός, πράσινο δώμα, κ.λπ.), για την εξοικονόμηση ενέργειας (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 3. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, φωτοβολταϊκά, βιομάζα) και προώθηση της χρήσης αυτών.
 4. Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των δημοτών, για την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την χρησιμότητα τους στην καθημερινότητα μας.

 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 1. Προτεραιότητα στην ανάπλαση των δημόσιων χώρων.
 2. Άμεση ηλεκτρονική καταγραφή με σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.), των υπαρχόντων χώρων πρασίνου (τόσο των χαρακτηρισμένων, όσο και αυτών, που έχουν αποκτήσει το συγκεκριμένο χαρακτήρα) και αξιοποίηση αυτών. Ανάθεση μέρους της συντήρησης αυτών, σε ενδιαφερόμενες εθελοντικές ομάδες πολιτών ή συλλόγους.
 3. Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού του πρασίνου, μέσα και γύρω από την πόλη και τους οικισμούς, με επιλεκτικές δενδροφυτεύσεις πεζόδρομων, πεζοδρομίων, νησίδων, κ.λπ. (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 4. Εξασφάλιση νέων χώρων πρασίνου, με αξιοποίηση ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων.
 5. Κατεδάφιση παλιών δημοτικών κτιρίων, με σκοπό τη δημιουργία χώρων πρασίνου, ξεκούρασης και αναψυχής των δημοτών.
 6. Δημιουργία πράσινων χώρων – πάρκων, για άμεση χρήση από τους πολίτες, χωρίς τη χρήση υλικών, όπως inox, πλαστικά, κ.λπ., με χώρους σκίασης και παροχές πόσιμου νερού. Ενθάρρυνση των δημοτών, ώστε να επιτευχτεί η πραγματική χρήση των εν λόγω δομών, αποφεύγοντας τις συνεχείς απαγορεύσεις του τύπου “ΜΗΝ ΠΕΡΠΑΤΑΤΕ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ”.
 7. Αξιοποίηση του άλσους δίπλα στο χώρο της λαϊκής αγοράς, μετά από εκπόνηση ανάλογης μελέτης, για τη διαμόρφωσή του (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ). Μέρος της υλοποίησης, μπορεί να γίνει από εθελοντικές ομάδες δημοτών και συλλόγους, πάντα με βάση τον συνολικό σχεδιασμό και υπό την επίβλεψη και εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Η εν λόγω μελέτη θα μπορούσε να προβλέπει: κήπους με ενδημικά φυτά, θερμοκήπια συνεργατικά, χώρους πρασίνου, για ομαδική γυμναστική, υπαίθριο συναυλιακό χώρο, φυσικό αμφιθέατρο, κ.λπ.
 8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας κ΄ Θράκης, είτε για την παραχώρηση του περιαστικού δάσους Νυμφαίας, είτε για την εκπόνηση μελέτης και την υλοποίηση έργων αξιοποίησης αυτού, ως χώρου άθλησης, περιπάτου, αναψυχής, κ.λπ., μετά από την εκπόνηση ανάλογης μελέτης (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 9. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση δράσεων παραγωγής φυτικού υλικού και προώθησης της μεσογειακής βιοποικιλότητας, με είδη ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν, το γερασμένο φυτικό δυναμικό της πόλης (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 10. Προμήθεια κινητής μονάδας καταστροφής υπολειμμάτων υλοτομιών και κλαδεύσεων και δημιουργίας πριονιδιού. Οι κλαδεύσεις και οι άλλες συναφείς εργασίες, οι οποίες εκτελούνται, τόσο από το Δήμο, όσο και από πολίτες στις ιδιόκτητες εκτάσεις, παράγουν ένα αρκετά, μεγάλο, βιολογικό φορτίο, το οποίο μπορεί να καταστεί αξιοποιήσιμο, διότι εκτός από την οικολογική καταστροφή των υπολειμμάτων, η δημιουργία πριονιδιού θα προσφέρει εξασφάλιση εσόδων, από την πώληση των υποπροϊόντων (κομπόστ ή σκέτα πριονίδια).
 11. Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, στο κέντρο της πόλης, καθώς και σε άλλες επιλεγμένες θέσεις (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
  12. Καθορισμός (αναχωροθέτηση εφόσον κριθεί απαραίτητο) και διαμόρφωση θέσεων κάδων.
 12. Καθορισμός και διαμόρφωση θέσεων, για την απόθεση ογκωδών παλαιών ή άχρηστων αντικειμένων, η απομάκρυνση των οποίων θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου, σε συνεργασία με τους παρέδρους των Τ/Κ.
 13. Διαμόρφωση «πράσινων σημείων», εντός του αστικού ιστού, για συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών κ΄ προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 14. Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Καταστημάτων και παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες, που ανακυκλώνουν τα απορρίμματα τους, με τη συνεργασία του Δήμου.
 15. Αλλαγή της διαδικασίας απόθεσης και συλλογής των σκουπιδιών. Δεν μπορούμε να έχουμε συνεχώς, σε κάθε γειτονιά, ανοιχτούς κάδους, όπου ο καθένας πετάει, όποτε θελήσει τα σκουπίδια. Όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, σε κάθε περιφερειακή γειτονιά, θα ορισθούν συγκεκριμένες ημέρες, στις οποίες θα γίνεται η αποκομιδή σκουπιδιών και μία ημέρα, που θα γίνεται η συλλογή της ανακύκλωσης. Στις γειτονιές του κέντρου, θα προβλεφθεί συχνότερη αποκομιδή, λόγω της ύπαρξης καταστημάτων. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, θα έχουμε μείωση των παραγόμενων σκουπιδιών, μείωση των λειτουργικών δαπανών καθαριότητας και ανάλογη μείωση των τελών, καλύτερη καθαριότητα και φυσικά, ευπρεπέστερη εικόνα των συνοικιών.
 16. Αλλαγή του τρόπου υλοποίησης της ανακύκλωσης και διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κάθε γειτονιά, θα υπάρχουν κάδοι, για χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό (χωρίς υγρά) και θα ορισθεί συγκεκριμένο ωράριο περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε ο δημότης να αποθέτει τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, στους αντίστοιχους κάδους, ελάχιστο χρόνο πριν τη συλλογή και έτσι, τα απορριπτόμενα υλικά δεν θα παραμένουν, για σημαντικό χρόνο στους κάδους, αποτελώντας «προϊόν εκμετάλλευσης» από τρίτους. Αν εκτιμηθεί ότι, η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών είναι ικανοποιητική, μπορούμε να μοιράσουμε πίσω στους δημότες ένα “μέρισμα” ανακύκλωσης, ανά γειτονιά ή ανά περιοχή γενικά.
 17. Εκπόνηση μελέτης, για την αξιοποίηση του νερού, που προέρχεται από το Βιολογικό Καθαρισμό, με σκοπό τη χρήση αυτού στην άρδευση των υπαρχόντων και νέων χώρων πρασίνου και πάρκων και αξιοποίηση του παραγόμενου ιζήματος, ως εδαφοβελτιωτικό.
 18. Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λειτουργία και επεξεργασία των δεδομένων, προγνωστικά μοντέλα αέριας ρύπανσης, συστήματα ενημέρωσης του κοινού, σύστημα AID (Air-pollution Inteligent Defense), σχεδίαση και ανάπτυξη σεναρίων άμεσης λήψης και εφαρμογής έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ

 1. Ανάδειξη σημαντικών χώρων του Δήμου (ιστορικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά μνημεία και φυσικές ομορφιές της περιοχής), έτσι ώστε να καταστούν επισκέψιμοι και παράλληλη προβολή αυτών, μέσα από οδηγούς, φυλλάδια, περιοδικά, χάρτες, κ.λπ. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο Θεοδοσιανό Τείχος, με στόχο την πλήρη ανάδειξή του, ως μνημείο – κέντρο της αστικής ζωής και ως σύμβολο του βυζαντινού μας παρελθόντος. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα προωθήσουμε σχέδιο, για τη δημιουργία και λειτουργία Βυζαντινού Μουσείου και την ανάδειξη ανάλογων, βυζαντινών μνημείων (π.χ. Παπίκιο, Μοσυνούπολη, κ.λπ.).
 2. Δημιουργία σύντομου, ενημερωτικού «δρομολογίου» εντός της πόλης και πλήρης χαρτογράφηση των επισκέψιμων χώρων του Δήμου.
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών ή άλλης μορφής ταμπελών, σε όλη την πόλη, με πληροφορίες για τα μνημεία, τα αξιοθέατα, τους προτεινόμενους, προς επίσκεψη, χώρους, τις διευκολύνσεις διαμονής, διατροφής, κ.λπ. (σε συνεργασία με εμπορικό σύλλογο και Επιμελητήρια, πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 4. Δημιουργία δομών πρόσβασης και παραμονής, στις παραλίες του Δήμου και στις περιοχές φυσικού κάλλους (υγροβιότοποι, κ.λπ.) (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 5. Στήριξη δράσεων – εκδηλώσεων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
 6. Δημιουργία επισκέψιμου, θεματικού πάρκου, για την μάχη της Νυμφαίας.
 7. Ανάληψη της διαχείρισης επιλεγμένων, εγκαταλειμμένων, στρατιωτικών φυλακίων, με σκοπό την αξιοποίηση αυτών, ως ορεινών καταφυγίων (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 8. Εκπόνηση μελέτης, οργάνωσης και προώθησης ενός δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του τουρισμού, με εναλλακτικές μορφές (θρησκευτικός, αγροτουρισμός, αλιευτικός, περιπατητικός, ποδηλατικός, κ.λπ.).
 9. Δημιουργία πρόχειρων, λυόμενων, δομών για τη διευκόλυνση της παραμονής των λουομένων στις παραλίες, καθώς και κατασκευή, πρόχειρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, για την άσκηση σπορ στην άμμο (βόλεϊ – ποδόσφαιρο).
 10. Δημιουργία κατάλληλων υποδομών άθλησης, αλλά και βελτίωση και συντήρηση των υφιστάμενων (πρόταση για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ).
 11. Αναβάθμιση των υφιστάμενων, παιδικών χαρών και σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων.
 12. Ενεργοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, πέρα από τα ήδη λειτουργούντα, δημοτικά, προγράμματα άθλησης, σε ανοιχτούς, ελεύθερους χώρους (κατά το δυνατό σε πάρκα) και στο γήπεδο της πόλης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού), με δίκτυο εθελοντών φοιτητών, οι οποίοι θα απασχολούνται, στα πλαίσια του διδακτικού τους προγράμματος, εξασφαλίζοντας πρόσθετη μοριοδότηση στη βαθμολογία τους. Οι πολίτες θα μπορούν ελεύθερα και χωρίς πληρωμή, να εντάσσονται στις ομάδες και να γυμνάζονται. Αντίστοιχα προγράμματα, θα αναπτυχθούν και στους καλοκαιρινούς μήνες, στις παραλίες του Φαναρίου και Αρωγής, για θαλάσσια άσκηση.
 13. Παράταση της προγραμματικής σύμβασης, με το ΔΠΘ, για τη συνέχιση της λειτουργίας του πανεπιστημιακού κολυμβητηρίου και διερεύνηση της δυνατότητας, αύξησης του ποσού, που καταβάλλεται από το Δήμο, στα πλαίσια της συγκεκριμένης σύμβασης. Έναρξη της διαδικασίας ωρίμανσης και ένταξης του έργου, που αφορά την αναβάθμιση των κτιριακών δομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης του νερού, με ανανεώσιμη ενέργεια, με στόχο την επαναλειτουργία αυτού, τόσο για τους αθλητικούς συλλόγους, όσο και τους δημότες.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 1. Ανάληψη πρωτοβουλιών, από την πλευρά του Δήμου, σε τομείς της αποκαλούμενης «κοινωνικής οικονομίας», στηρίζοντας, είτε συμμετοχικά, είτε επιστημονικά, τα καινοτόμα, συνεταιριστικά σχήματα και τις ομάδες παραγωγών.
 2. Δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς και εργασίας. Εκπαίδευση των δημοτών σε συνεργασία με αρμόδιες δομές. Συνεργασία με τις ήδη υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις. Διερεύνηση της δυνατότητας θεσμοθέτησης κινήτρων, για τη συμμετοχή στα συγκεκριμένα προγράμματα (π.χ. παροχή από το Δήμο συστατικής επιστολής, την οποία θα μπορεί ο δημότης να χρησιμοποιήσει μελλοντικά, για να προσληφθεί σε κάποια θέση).
 3. Η ίδρυση και λειτουργία Συνεταιριστικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (μέσω ίδρυσης αντίστοιχης ΚΟΙΝΣΕΠ, από αποφοίτους παιδαγωγικών σχολών σε συνεργασία με το δήμο), προκειμένου να υπάρξει μία ακόμη δομή, για να καλύψει τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων.
 4. Ενίσχυση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ, με ηθική και ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας, για να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, μεταφέροντας τις πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις τους στους νεότερους (πρακτικά εργαστήρια μετάδοσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε νέους αλλά και ανέργους-παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται, κ.λπ.).
 5. Άμεση καταγραφή όλων των δημοτών, που έχουν ανάγκη κοινωνικής στήριξης (ΑΜΕΑ, παλιννοστούντες, μακροχρόνια άνεργοι, θύματα trafficking και ενδοοικογενειακής βίας, άστεγοι, Ρομά, χρήστες ή πρώην χρήστες ουσιών, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, άτομα σε κατάσταση φτώχειας, μονογονεϊκές οικογένειες, αβοήθητοι ηλικιωμένοι, κ.λπ.). Στην καταγραφή, ενεργό ρόλο θα διαδραματίσουν όλες οι εθελοντικές ομάδες της πόλης και μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σε συντονισμό με τις υπηρεσίες και υποδομές του Δήμου.
 6. Ενεργοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως στόχο την κοινωνική προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
 7. Υποστήριξη και εθελοντική στελέχωση προγραμμάτων, από πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε πολλές κατηγορίες μειονεκτούντων πολιτών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή κοινωνική τους ενσωμάτωση.
 8. Διασύνδεση και συντονισμός Δημοτικών Υπηρεσιών και Εθελοντικών Ομάδων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, για την παροχή νομικής βοήθειας, επαγγελματικής κατάρτισης, στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και αιμοδοσίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, σε άτομα που έχουν ανάγκη τη βοήθεια αυτή.
  9. Ανάπτυξη συνεργατικών δομών με την Εκκλησία και άλλους κοινωνικούς φορείς, έτσι ώστε να υπάρξει βοήθεια, με στοχευμένες δράσεις, όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, η ανακύκλωση ρούχων, η παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας.
 9. Άμεση επαναλειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κατασκηνώσεων Πανδρόσου, σε όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την πραγματοποίηση σεμιναρίων, ενημερώσεων, σχολείων και εργαστηρίων, επί πρακτικών δραστηριοτήτων.

 

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 1. Σε συνεργασία με συλλόγους και Επιμελητήρια, θεσμοθέτηση:
  Α) «Εβδομάδας καλωσορίσματος των νέων φοιτητών», αμέσως μετά την έναρξη των μαθημάτων στις πανεπιστημιακές σχολές. Μια εβδομάδα γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενημερώσεις των νέων φοιτητών, για τα «δεδομένα» της πόλης μας. Μια εβδομάδα αφιερωμένη στο να καλωσορίσουμε και να ενημερώσουμε τους νέους ανθρώπους, που θα «συγκατοικήσουν» μαζί μας, τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια.
  Β) «Καλοκαιρινής Φοιτητικής Εβδομάδας» στο Φανάρι, αμέσως μετά την εξεταστική του Ιουνίου. Μια εβδομάδα γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις στις παραλίες και στις υπάρχουσες δομές (π.χ. εγκαταστάσεις κάμπινγκ), που θα «κλείνει το μάτι» στο φοιτητόκοσμο της πόλης και όχι μόνο. Έτσι, αρχικά θα παραταθεί η παραμονή των φοιτητών, και αν πετύχει το εγχείρημα, θα έρθουν ακόμα περισσότεροι φοιτητές, από άλλες περιοχές.
 2. Δημιουργία δημοτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας, αποκλειστικά για φοιτητές.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

«Συλλογή» των αδέσποτων, από ειδικευμένα (κατάλληλα εξοπλισμένα) συνεργεία του Δήμου και περιορισμός αυτών σε συγκεκριμένο, ευπρεπή χώρο (Δημοτικό Κυνοτροφικό Καταφύγιο), με ανάλογες, πρόσθετες, κτιριακές δομές (γραφείο κτηνιάτρου, αποθήκη, κ.λπ.). Συγχρόνως, σε συνεργασία με τις ζωοφιλικές οργανώσεις, προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων συλλογής τροφίμων, φαρμάκων ή χρημάτων. Διερεύνηση της δυνατότητας παροχής, από το Δήμο, κινήτρων, στους κρεοπώλες, ειδικά σε αυτούς που στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια και δομές, για την προσφορά κρεάτων ή υπολειμμάτων παρασκευασμάτων, που δεν είναι πλέον κατάλληλα για χρήση από τον άνθρωπο.

Εμβολιασμός των αδέσποτων, σήμανση με μικροτσίπ και καταγραφή αυτών. Σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, υλοποίηση προγράμματος τακτικών ελέγχων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Επίσης, δημιουργία δικτύου εθελοντών κτηνιάτρων, ώστε να υπάρχει πάντα άμεση βοήθεια, σε περιπτώσεις κακοποιημένων, τραυματισμένων ή άρρωστων ζώων. Στόχος είναι, αφενός να μην υπάρχει, ούτε ένα αδέσποτο στην πόλη και αφετέρου, να καταστεί εφικτή η παροχή μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, σε όλα τα ζώα, υπό την αιγίδα του Δήμου.