Παραγωγική αντιπολίτευση

15 Δεκεμβρίου 2016 Spartakos 0

Η παρουσία του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ στα δημοτικά πράγματα της Κομοτηνής πιστεύουμε ότι συνοψίζεται στις τελευταίες μας ενέργειες που έλαβαν χώρα το τελευταίο δεκαπενθήμερο: Έλεγχος της διοίκησης, […]