Νεότερα της ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

15 Απριλίου 2016 Spartakos 0

Όπως είναι ενδεχομένως γνωστό, από τον Μάρτιο του 2013 που ιδρύσαμε την συνεταιριστική επιχείρηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., προσπαθούμε με τα λιγοστά ίδια μέσα, την εθελοντική προσφορά […]