Παναγιώτης Βγενάς: Ας ξεκινήσουμε από τις υποδομές για να βελτιώσουμε την Κομοτηνή!

Συνέντευξη του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με τον Σπάρτακο στο ειδησεογραφικό Komotinipress…

   1. Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά. Υπήρξε κάποιο κίνητρο; Δεν σας απέτρεψε η καθολική αμφισβήτηση που δέχεται η πολιτική σήμερα;
Τον Αύγουστο του 2010 πριν τις Δημοτικές εκλογές, ως παρέα του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, είχαμε έντονους προβληματισμούς σε μια χώρα που κατάρρεε οικονομικοπολιτικά μα κυρίως πνευματικά. Έπρεπε να είναι πραγματικά κανείς εντελώς τυφλός ή βαθειά διαπλεκόμενος για να μην αντιλαμβάνεται το πού πήγαινε η κοινωνία μας. Μέσα στο πρωτοφανές αυτό σκηνικό, οι υπεύθυνοι της καταστροφής είχαν το θράσος να ζητάνε και την ψήφο μας στις 7 του Νοέμβρη! Όλοι όσοι τόσα χρόνια εξευτέλισαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα «χρίσματα» , με την τοπική διαπλοκή και τα ρουσφέτια, με τους πρασινογάλαζους χάρτες τις βραδιές των εκλογών, όλοι αυτοί ούτε που διανοούνταν ότι θα χάσουν το τσιφλίκι τους. Μέσα στην οικονομική καταστροφή που επερχόταν, μέσα στην κομματοκρατία που ακόμη αλώνιζε, μέσα στην απραξία του βουβού πλήθους, βγήκαμε μπροστά για λογαριασμό της κοινωνίας. Δεν σκοπεύαμε να υποκαταστήσουμε κανέναν: καλούσαμε όλους τους ενεργούς πολίτες να συστρατευτούν μαζί μας. Θα είμασταν όλοι εκεί, με τον Σπάρτακο για το αυτονόητο και μόνο.

spartakosvgenas3

2. Ποια είναι η άποψή σας για την τοπική αυτοδιοίκηση; Μπορεί ν’ αλλάξει πράγματα, να μοχθήσει για το μέλλον των πολιτών, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να πρωτοτυπήσει εφευρίσκοντας λύσεις απέναντι στα προβλήματα ή υπάρχει για να εξυπηρετεί τις επιταγές του κεντρικού κράτους;
Κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει θαύματα, είναι αδύνατον μέσα σε μία συνθήκη σαν την σημερινή, της διάλυσης των πάντων. Όμως μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει ελπίδα. Και ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε π.χ.
Δραστηριοποίηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και ενεργή συμμετοχή αυτής, στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.
Με πρωτοβουλία του Δήμου, να γίνεται ο συντονισμός και η αδειοδότηση μικρών, συνεργατικών κτηνοτροφικών μονάδων, στα χωριά και τους οικισμούς, για μονάδες μικρής κλίμακας, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα επιπλέον εισόδημα στους κατοίκους των χωριών.
Δημιουργία δομών προώθησης τοπικών προϊόντων, καθώς και ανάπτυξη και προ-ώθηση συστημάτων τυποποίησης και αύξησης της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.

3.Τι σας ενοχλεί σήμερα στην πόλη μας και τι θα θέλατε να διορθωθεί;
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα ως μείζον πρόβλημα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Πριν ένα χρόνο, στα πλαίσια της πρότασης που είχα υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, είχα επισημάνει τη δημιουργία τμήματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού και λειτουργίας στον Δήμο της Κομοτηνής, με τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός,
β. Διαχείριση της στάθμευσης,
γ. Μελέτη και επίβλεψη κυκλοφοριακών έργων.
Πρότεινα επίσης να υπάρξει στενή συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα Μηχανικών του ΔΠΘ, με τους συλλόγους Μηχανικών Ροδόπης, του τμήματος του Τ.Ε.Ε. Θράκης, καθώς και στελέχωση του Δήμου, με εξειδικευμένο προσωπικό Συγκοινωνιολόγων. Το τμήμα αυτό, θα καταγράφει και θα αναλύει σε τακτική βάση την απόδοση των συγκοινωνιακών υποσυστημάτων, με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, όπως φόρτοι, σύνθεση κυκλοφορίας, μέση ταχύτητα και πληρότητα ΙΧ, ταξί και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δείκτη ιδιοκτησίας ΙΧ, βαθμός ικανοποίησης επιβατών, βαθμός χρήσης ποδηλατοδρόμου, πληρότητα χώρων στάθμευσης, αριθμός παραβάσεων ανά κατηγορία και αντίστοιχα έσοδα.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον μακροχρόνιο σχεδιασμό – προγραμματισμό, δηλαδή η δημιουργία ενός μακροχρόνιου πλαισίου και ενός προγράμματος ανάπτυξης του οδικού δικτύου και γενικότερα του συστήματος μεταφορών, σύμφωνα με την επιλεγείσα πολιτική αστικής ανάπτυξης και μεταφορών και τις αναμενόμενες αντίστοιχες εξελίξεις πληθυσμού, χρήσεων γης και μετακινήσεων.
Τα περισσότερα μέτρα αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, εξ αν-τικειμένου, δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται εφαρμογή ολοκληρωμένης και σύγχρονης επικοινωνιακής στρατηγικής, για τη διαρκή ενημέρωση της αναγκαιότητας των μέτρων, συνεργασία ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες (ουσιαστική), συναινετικές τελικές αποφάσεις (στο πλαίσιο του δυνατού), για την αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων και επαρκής, προγενέστερη, ενημέρωση των πολιτών, για τις επικείμενες, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα άμεσης εφαρμογής θα προτείνατε για να αντιμετω-πιστούν τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και έλλειψης χώρων στάθμευσης ;
Όπως ανέφερα και παραπάνω, στην πρόταση που είχα καταθέσει το 2013 στα πλαίσια της βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων επί του έργου
«ΕΡΓΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», είχα προτείνει :
• Προγραμματισμό και δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης, με την διαδικασία των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σε κοινόχρηστους χώρους (αυλές σχολείων, πλατείες, κ.λπ.) – Αξιοποίηση υπόγειων χώρων των οικοδομών, που έχουν δοθεί σε άλλες χρήσεις.
BGENAS• Κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Ο.Τ. 164 και σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, επί της οδού Βύρωνος.
• Μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε άλλο χώρο και δημιουργία χώρου στάθμευσης στο χώρο που στεγάζεται σήμερα.
• Αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων
• Συστηματική αστυνόμευση, για την αποτελεσματική εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μέτρων καθώς και του ωραρίου τροφοδοσίας.
• Καταγραφή συμπλήρωση και διόρθωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
• Προσαρμογή, βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμός της σηματοδότησης.
• Καθορισμός διαμπερών κινήσεων και κυρίως βαρέων οχημάτων με χρήση κατάλληλων διατάξεων και μέτρων για την καθοδήγηση των οχημάτων στις επιθυμητές διαδρομές.
• Απαγόρευση της εισόδου, στο κέντρο της πόλης (καθορισμός δακτυλίου) μεγάλων φορτηγών (καθορισμός μήκους ή ωφ. βάρους). Στα τουριστικά λεωφορεία θα δίνεται το προνόμιο της στάθμευσης, κοντά στο κέντρο, αλλά όχι το δικαίωμα διέλευσης από το κέντρο.
• Εκλογίκευση της χρήσης του ΙΧ οχήματος:
• Ανάπτυξη πυκνού συστήματος Δημόσιας Συγκοινωνίας.
• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων και σύνδεση με περιοχές εκτός κέντρου (Αγία Βαρβάρα, Νοσοκομείο, Ρέμβη, Πανεπιστημιούπολη) και τους κοντινούς οικισμούς (Ροδίτη, Κόσμιο, Καρυδιά, Υφαντές).
• Πρόβλεψη περιμετρικών οδικών αξόνων (περιφερειακές οδούς).

5. Τον φετινό χειμώνα παρατηρήθηκε το φαινόμενο της αιθαλομίχλης και στην πόλη της Κομοτηνής με αποτέλεσμα την αύξηση των περιστατικών με αναπνευστικά προβλήματα; Τι θα προτείνατε για την αντιμετώπιση του προβλήματος;
Αυτό συνέβη κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης που είχε σαν συνέπεια την αύξηση καύσης βιομάζας (ξυλείας και pellets), με αποτέλεσμα να προστεθεί άλλος ένας παράγοντας που συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης. Με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία μετριούνται καθημερινά τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 10 μικρών (ΡΜ10) και των 2,5 μικρών (ΡΜ2.5). Η πόλη της Κομοτηνής δεν διαθέτει σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μετρήσεις αυτών. Κατά συνέπεια οι πολίτες να εκτίθενται ειδικότερα οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα. Σκοπός αυτών των μετρήσεων είναι σε περιπτώσεις υπέρβασης των νομοθετημένων ορίων (π.χ. όρια συναγερμού, επιφυλακής, προστασίας της υγείας κ.λπ.) και των δεικτών δυσφορίας σε στιγμές αιχμής για τον εκτιθέμενο πληθυσμό την λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης π.χ. τον περιορισμό της κυκλοφορίας τους και την παραμονή όσο γίνεται σε χώρους χωρίς πηγές εκπομπής σωματιδίων, τον περιορισμό της άθλησης σε εξωτερικούς χώρους.

6. Σε ποιον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα χαιρόσασταν να εργαστείτε και κάνετε σχέδια και προετοιμασία από τώρα;
Ο τομέας των υποδομών – μιας και τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής – θα ήταν εκείνος που θα μπορούσα να προσφέρω τις γνώσεις και την εμπειρία μου. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μία πόλη και ένα Δήμο με σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόσωπο, αναδεικνύοντας σημαντικούς χώρους του Δήμου (ιστορικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά μνημεία και φυσικές ομορφιές της περιοχής). Πολύ σημαντικά η συντήρηση και αξιοποίηση διατηρητέων μνημείων και παραδοσιακών κατασκευών, με ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς βεβαίως και η εκπόνηση μελέτης, οργάνωσης και προώθησης ενός δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης (ανεξαρτήτως Δημοτικής Αρχής) του τουρισμού (παραλιακή ζώνη Φαναρίου και Μέσης) αλλά και με εναλλακτικές μορφές (θρησκευτικός, αγροτουρισμός, οικολογικός, αλιευτικός, περιπατητικός, ποδηλατικός, κ.λπ.).

Σύντομο Βιογραφικό
Βγενάς Παναγιώτης – Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Ο Βγενάς Παναγιώτης γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1966 και μεγάλωσε στο Φανάρι. Απόφοιτος του 2ου Λυκείου Κομοτηνής το 1984.
Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του ΤΕΕ Θράκης από το 1993.
Εργάστηκε ως μηχανικός της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε. στα έργα της Εγνατίας Οδού στην περιοχή της Ροδόπης από το 1995 έως το 2005.
Από το 2005 έως το 2010 εργάστηκε ως Ανάδοχος Υπηρεσιών Επίβλεψης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. σε έργα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Από το 2011 μέχρι σήμερα εργάζεται στην τεχνική εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. σε έργα οδοποιίας της περιοχής της περιοχής της Θράκης.
Μέλος του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής (Μ.Ο.Κ.) και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης της Κομοτηνής.
Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά την Ελένη 18 ετών, τον Μιχάλη 17 ετών και τον Δημήτρη 7 ετών.
Συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 όπως έπραξε και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές του 2010 με τον συνδυασμό
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Αν σας άρεσε το άρθρο, γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.