ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

PHASMA/G.NIKOLAIDHS/ÊÁÌÐÁÍÉÁ/ÖÙÔÅÉÍÏÉ ÓÇÌÁÔÏÄÏÔÅÓ ÊÁÉ ÌÐÏÔÉËÉÁÑÉÓÌÁ   Καταθέτουμε σήμερα σε δημόσιο διάλογο τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του τεράστιου κυκλοφοριακού προβλήματος που ταλανίζει την πόλη μας και το οποίο δυστυχώς επιδεινώνεται συνεχώς εξαιτίας και της κατασκευής του έργου του Δακτυλίου Ποδηλατοδρόμου, αλλά και για άλλους λόγους. Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιήσουμε τις αναλυτικές θέσεις και προτάσεις μας και σε άλλους σημαντικούς τομείς που αφορούν στην Κομοτηνή και στην καθημερινότητα των κατοίκων της (το έχουμε ήδη πράξει για κάποια, όπως η ύδρευση, τα αδέσποτα κλπ). Με τις προτάσεις αυτές ο «Σπάρτακος» συνεχίζει βεβαίως τη σχεδόν τετραετή δημόσια παρουσία του ως παράταξης που καταθέτει συστηματικά και με συνέπεια όχι μόνο κριτικό και δυναμικό λόγο αντιπολίτευσης, αλλά και ουσιαστικό λόγο δημιουργίας…

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ TOY ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

     Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη της Κομοτηνής είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται, αφού η αύξηση της προσφοράς (νέοι δρόμοι, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στάθμευση κλπ) είναι μικρότερη από εκείνη της ζήτησης (νέα αυτοκίνητα, αύξηση πληθυσμού, δραστηριοτήτων και κινητικότητας) και πρέπει να ληφθούν μέτρα καλύτερης διαχείρισης του υφιστάμενου οδικού.

 

     Οι αιτίες του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι:

 

    • Η πόλη της Κομοτηνής σχεδιάστηκε πριν την καθιέρωση της εκτεταμένης χρήσης του οχήματος ΙΧ και δεν κατέστη δυνατή η προσαρμογή της σε αυτό

      Δεν υλοποιείται η κατάλληλη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης για την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας και οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών

    • Στην υφιστάμενη κατάσταση δεν παρατηρούνται συντονισμένες προσπάθειες για τον περιορισμό και τον έλεγχο του  ΙΧ οχήματος.

    Τα αποτελέσματα, που έχουν εμφανή επίπτωση στην ποιότητα της ζωής μας, είναι:

    1. Κυκλοφοριακή συμφόρηση που επεκτείνεται συνεχώς σε περισσότερους οδούς και σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Αρτηρίες και οδοί οδικού δικτύου, έχουν κορεσθεί με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές διαδρομές του τοπικού δικτύου των περιοχών κατοικίας, το οποίο πρέπει να εξυπηρετεί αυστηρά τοπικές και όχι διαμπερείς μετακινήσεις.

     2. Έλλειψη οργάνωσης της στάθμευσης παρά την οδό και ανεπάρκεια των χώρων στάθμευσης εκτός οδού, που σε συνδυασμό με την ελλιπή αστυνόμευση οδήγησαν στην καθιέρωση της παράνομης στάθμευσης ακόμα και σε κρίσιμες θέσεις (διασταυρώσεις, στροφές, πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων) με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ήδη ανεπαρκούς κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού, την αύξηση των χρόνων αναμονής και κίνησης και τη μη ασφαλή κίνηση οχημάτων.

     3. Ατμοσφαιρική, ακουστική και  αισθητική ρύπανση

     4. Οδικά ατυχήματα

     5. Χάσιμο πολύτιμου χρόνου, εκνευρισμός, οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

     Παρόλο που το πρόβλημα εμφανίστηκε έντονα τα τελευταία χρόνια, η αδράνεια και οι λανθασμένες ενέργειες συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ταχύτερη επιδείνωσή του. Σ αυτή την αδικαιολόγητη υστέρηση στην εφαρμογή μέτρων βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας συνέβαλε κυρίως η μειωμένη πολιτική βούληση. Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί η νοοτροπία του κοινού που οφείλεται στην    373f9765ec1c31417e15055eff22519b_XLέλλειψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης, σε συνδυασμό και με την ελλιπή αστυνόμευση. Σ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι πρέπει να αποτελεί πάγια τακτική του Δήμου η συνδρομή με το συμβουλευτικό και επιστημονικό ρόλο του ΤΕΕ και του συλλόγου των συγκοινωνιολόγων, ώστε να τεθούν σαφείς στόχοι και κατευθύνσεις για μια κινητικά βιώσιμη πόλη.

   Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος θα πρέπει να υπάρξει:

   Α. Δημιουργία τμήματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού και λειτουργίας στον Δήμο της Κομοτηνής με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

   α. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός

   β. Διαχείριση της στάθμευσης

   γ. Μελέτη και επίβλεψη κυκλοφοριακών έργων

   Η συνεργασία με τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών του ΔΠΘ, καθώς και η στελέχωση του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό Συγκοινωνιολόγων, κρίνεται απαραίτητη. Το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού και λειτουργίας θα λειτουργεί και ως Παρατηρητήριο Αστικών Μεταφορών. Θα καταγράφει και θα αναλύει σε τακτική βάση την απόδοση των συγκοινωνιακών υποσυστημάτων με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες όπως φόρτοι, σύνθεση κυκλοφορίας, μέση ταχύτητα και πληρότητα ΙΧ, ταξί και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δείκτη ιδιοκτησίας ΙΧ, βαθμός ικανοποίησης επιβατών, βαθμός χρήσης ποδηλατοδρόμου, πληρότητα χώρων στάθμευσης, αριθμός παραβάσεων ανά κατηγορία και αντίστοιχα έσοδα.

    Β. Στελέχωση της Τροχαίας με επαρκές προσωπικό (1 αστυνομικός ανά 100 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης), το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο της στάθμευσης και με την διαχείριση κυκλοφορίας.

32423452353 (34)   Γ. Σύνταξη μιας γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας σε συνδυασμό με τον γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και επικαιροποίηση της ανά 10 χρόνια.

    Δ. Σύνταξη Κυκλοφοριακής  Μελέτης ανά 10 χρόνια και ενδιάμεση επικαιροποίηση της, ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης.

     Ενδεικτικά κατατίθενται στη συνέχεια κάποια μέτρα άμεσης εφαρμογής, που ακολουθούν τις μελέτες, που μπορεί να γίνουν  με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος:

     1. Προγραμματισμός και δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης με την μέθοδο Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σε κοινόχρηστους χώρους (αυλές σχολείων, πλατείες κλπ) – Αξιοποίηση υπόγειων χώρων των οικοδομών που έχουν δοθεί σε άλλες χρήσεις.

     2. Κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Ο.Τ. 164  και σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού  Βύρωνος.

     3. Μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε άλλο χώρο και δημιουργία χώρου στάθμευσης.

   4. Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας και εφαρμογή εσοχών στάσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

     5. Συστηματική αστυνόμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μέτρων

     6. Καταγραφή συμπλήρωση και διόρθωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

     7. Προσαρμογή, βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμός της σηματοδότησης

     8. Αστυνόμευση του ωραρίου τροφοδοσίας

   9. Καθορισμός διαμπερών κινήσεων και κυρίως βαρέων οχημάτων με χρήση κατάλληλων διατάξεων και μέτρων για την καθοδήγηση των οχημάτων στις επιθυμητές διαδρομές.

     Ε. Εκλογίκευση της χρήσης του ΙΧ οχήματος:

     1. Ανάπτυξη πυκνού συστήματος Δημόσιας Συγκοινωνίας

     2. Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων και σύνδεση με περιοχές εκτός κέντρου (Αγία Βαρβάρα, Νοσοκομείο, Ρέμβη, Πανεπιστημιούπολη) και τους κοντινούς οικισμούς (Ροδίτη, Κόσμιο, Καρυδιά, Υφανταί)

     3. Πρόβλεψη περιμετρικών οδικών αξόνων (περιφερειακές οδούς)

     Τα περισσότερα μέτρα αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται εφαρμογή ολοκληρωμένης και σύγχρονης επικοινωνιακής στρατηγικής για την διαρκή ενημέρωση της αναγκαιότητας των μέτρων,  συνεργασία ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες (ουσιαστική), συναινετικές τελικές αποφάσεις  (στο πλαίσιο του δυνατού) για την αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων και επαρκής ενημέρωση των πολιτών για τις επικείμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις…

Αν σας άρεσε το άρθρο, γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.